Изисквания по ЗУТ за поставяне на ограда

Какви са нормативните изискванията за поставяне на ограда на собствен имот!

Съгласно чл. 48 от Закона за устройство на територията за урегулираните поземлени имоти могат да се ограждат към улицата и към съседните урегулирани поземлени имоти.

Оградите към съседните урегулирани поземлени имоти се разполагат с равни части в двата имота.

Законови положения:

  • За да изградите плътна ограда по границата със съседен имот с височина над 0,6 м., трябва да получите съгласие от съседа си.
  • Максималната височина на плътната част на оградата от към улицата е 0,6 м.
  • Максималната позволена височина за плътна ограда е до 2,2 м. (само между два имота).
  • При разлика в нивото на двата имота височината на оградата се мери от този с по-ниско ниво.
  • Дървените и телените огради могат да бъдат изградени и без разрешение за строеж, дори когато имат бетонна основа.
  • Извън урегулираните граници на населените места могат да се правят само леки огради.
  • Не се изисква разрешение за строеж на леки прозирни огради и плътни огради до 2.20 м. с височина на плътната част до 0,6 м в рамките на поземления имот съгласно чл. 147, ал. 1, т. 7 от ЗУТ.

 За строеж на плътни огради с височина на плътната част от 0,60 м до 2,20 м. се изисква разрешение за строеж на базата на виза за проектиране и становище на инженер-конструктор с указания за изпълнението. 


Огради

Метална оградa от ковано желязо

Виж повече

Метални огради от черен, гладък профил

Виж повече

Метални огради с ламели

Виж повече

Ограда от ковано желязо с врата или портал

Виж повече

Метални огради в комбинация от гладко и ковано желязо

Виж повече

Метална ограда с гладко и ковано желязо и поликарбонат

Виж повече

Лазерно изрязана ограда

Виж повече