Укрепване на конструктивни елементи при строителни реиновациии и преустройства