Парапети за балкони

Изработка и монтаж на парапети от гладко и ковано желязо за жилищни и административни сгради.

Парапетите са задължителен елемент за окончателното приключване на строителните дейности за всяка сграда. Наред с това те са част от цялостния интериора на дома, офиса или учреждението.

Стоманените парапети представляват композиция от разкроени стоманени профили, здраво позиционирани към различни повърхности със симетрично разположени елементи и разнообразие от цветове и модели. Те се характеризират с висока якост и позволяват множество архитектурни комбинации. Състоят се от квадратни, правоъгълни или кръгли колонки, вертикално анкерирани към стоманобетонната конструкция на сградата, хоризонтално разположена ръкохватки и вертикални ограждащи елементи.

Основната функцията на парапета е защитна и  той трябва да отговаря на определени изисквания описани  в  Наредба № 7 , Правила и нормативи за устройство на територията, от 2003 г, обн., ДВ, бр 3 от 13 януари 2004 г.  

Чл.90. Балконите, лоджиите, терасите и външните стълби трябва да имат парапети, изпълнени от здрав материал,  с височина от вътрешната страна не по-малка от 1,05 м, а при високи сгради - не по-малка от 1,20 м за етажите над 20 м височина, и без хоризонтално поставени ограждащи елементи при ажурните парапети.
.......

Отворен отваряем външен френски прозорец, независимо какъв вид е : хармоника, книга, двукрила, трикрила врата, превръща съответното помещение в лоджия,
освен ако помещението не е към лоджия, балкон, тераса или на приземен етаж с височина под 1.50 м. В този случай френският прозорец трябва да има парапет, монтиран от вътрешната или от външната страна по изискванията на чл.90, независимо дали го има (дори и да липсва) в проекта.

Перила се поставят и при неотваряемите външни френски прозорци, както и при такива между вътрешни помещения.
При остъкляване със стъклопакети на неотваряеми прозорци или крила практиката е противоречива - има приети обекти  без парапети. Има и отхвърлени (хотели по Черноморието, офиси, защото при пожар или бедствие стъклата се чупят и тогава отворите стават необезопасени).

Препоръката е да се сложат перила, изглежда по-естетично и завършено.
Хоризонталните елементи в парапетите се ограничават поради възможност от изкачване, прехвърляне и падане - допустими са при неотваряеми прозорци.
Вертикалните отстояния на парапетите, неявно са указани в чл.122 - невъзможност от промушване на деца; същото обаче се отнася и при хоризонтални елементи на неотваряеми прозорци. В старата Наредба № 5  от 2001, е зададен точен размер : Разстоянието между елементите (шпинделите) трябва да не позволява преминаването на сфера с диаметър 125 мм. Това изискване, заедно със ограниченията в хоризонталните елементи е заради безопасността на децата.

 

 


Парапети

Парапети от гладко желязо

Виж повече

Парапети от ковано желязо

Виж повече

Метални парапети от гладко и ковано желязо

Виж повече

Метален парапет от стъкло и лазерно изрязана ламарина

Виж повече

Парапети за вито стълбище по дизайнерски проект

Виж повече

Надграждане на парапети

Виж повече

Парапети от алуминий

Виж повече