Правила и нормативи за изграждане на парапети

Парапетите са елемент  от архитектурния и конструктивния план на жилищни, административни сгради, обществени сгради, спортни съоръжения.

Основната функцията на парапета е защитна и  той трябва да отговаря на определени нормативни изисквания и стандарти.

  - Наредба № 7 , Правила и нормативи за устройство на територията, от 2003 г, обн., ДВ, бр 3 от 13 януари 2004 г.  

Чл.90. Балконите, лоджиите, терасите и външните стълби трябва да имат парапети, изпълнени от здрав материал,  с височина от вътрешната страна не по-малка от 1,05 м, а при високи сгради - не по-малка от 1,20 м за етажите над 20 м височина, и без хоризонтално поставени ограждащи елементи при ажурните парапети.
.......

Отворен отваряем външен френски прозорец, независимо какъв вид е : хармоника, книга, двукрила, трикрила врата, превръща съответното помещение в лоджия,
освен ако помещението не е към лоджия, балкон, тераса или на приземен етаж с височина под 1.50 м. В този случай френският прозорец трябва да има парапет, монтиран от вътрешната или от външната страна по изискванията на чл.90, независимо дали го има (дори и да липсва) в проекта.

Перила се поставят и при неотваряемите външни френски прозорци, както и при такива между вътрешни помещения.
При остъкляване със стъклопакети на неотваряеми прозорци или крила  препоръката е да се сложат перила, освен, че изглежда по-естетично и завършено, то при пожар или бедствие стъклата се чупят и отворите стават необезопасени при липса на такива.

Хоризонталните елементи в парапетите се ограничават поради възможност от изкачване, прехвърляне и падане. Такива модели и елементи са допустими са при неотваряеми прозорци.
Вертикалните отстояния на парапетите, са указани в чл.122 - невъзможност от промушване на деца; същото обаче се отнася и при хоризонтални елементи на неотваряеми прозорци.

В старата Наредба № 5  от 2001, е зададен точен размер : Разстоянието между елементите (шпинделите) трябва да не позволява преминаването на сфера с диаметър 125 мм. Това изискване, заедно със ограниченията в хоризонталните елементи е заради безопасността на децата.

 Изискванията за безопасност на строежите и най-вече на обществените сгради са регламентирани и с подзаконови нормативни актове по устройство на територията.

 - Наредба № 4 от 2009г. За проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания - прилага се  едновременно с изискванията на нормативните актове за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и инвестиционните проекти, правилата и нормативите за устройство на територията и техническите спецификации за проектиране и изпълнение на строежите.

 - Наредба за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата. от 2015 г, обн., ДВ, бр 13 от 16 февруари 2016 г.  

 Действащ стандарт за стълбищните парапети: БДС 8267:1986 -Стандартът се отнася за основните изисквания към вътрешните н външните стълби и стълбища на нови и реконструирани жилищни и обществени сгради.


Парапети

Парапети за балкони

Виж повече

Парапети от гладко желязо

Виж повече

Парапети от ковано желязо

Виж повече

Метални парапети от гладко и ковано желязо

Виж повече

Лазерно изрязани парапети

Виж повече

Парапети за вито стълбище по дизайнерски проект

Виж повече

Надграждане на парапети

Виж повече

Парапети от алуминий

Виж повече