ПРОЕКТ "ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ"

Фирма ЖЕЛЕЗАР КОМ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG-RRP-3.004-0269-C01 по проект „Технологична модернизация в предприятието”. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация”, финансиранa по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез Следващо Поколение ЕС.

Общата цел на проекта е възстановяване на икономическия потенциал на фирмата от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие на фирмата.

Общата стойност на проекта е 360 000,00 лв., от които 180 000,00 лв. са безвъзмездно финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост и 180 000,00 лв. собствено съфинансиране.

Проектът стартира на 10.04.2023г. и е с продължителност 12 месеца.

 


ПРОЕКТ "ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ"

Процедура "избор с публична покана" за определяне на изпълнител

Виж повече