Процедура "избор с публична покана" за определяне на изпълнител

Процедура "избор с публична покана" за определяне на изпълнител с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции, както следва

Обособена позиция 1: CNC хидравлична абкантпреса (1 бр.)
Обособена позиция 2: CNC Фибро-лазерна машина за рязане на метални листа (1 бр.)"    .


ПРОЕКТ "ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ"

ПРОЕКТ "ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ"

Виж повече